تاکید مصطفی تاجزاده بروقوع تقلب انتخاباتی

تاج زاده در این ویدیو که چند ساعت پیش از بازگشت این فعال سیاسی به زندان ضبط شده است به صراحت اعلام می نماید که به اعتقاد وی در انتخابات سال گذشته کودتا شده است.
متن پیاده شده این اظهارات به شرح زیر است:
چون اینها با این برخوردی که با ما کردن پذیرفتند که در انتخابات کودتا کردند. چون اگر اینها دستشون پاک بود بلافاصله از این شکایت استقبال می کردند. می گفتند بیایید رسیدگی بکنیم. چون تا حالا رهبری میگفت بیایید از مجاری قانونی عمل کنید دیگه. ما رفتیم از مجاری قانونی گفتیم آقا ما می خواهیم شکایت کنیم که اینها کودتا کردند. جواب مجاری قانونی اینه که برگردید زنداندانلود