حضور کروبی در روز قدس - خیابان کریم خان ۲۷ شهریور ۱۳۸۸

فیلمی تازه منتشر شده از استقبال مردم از حضور کروبی در تظاهرات روز قدس سال گذشتهدانلود
m4v - 3gp