مناجات ربنا با صدای استاد محمدرضا شجريان

پخش گسترده دعای ربنای استاد شجریان توسط مردم
در اعتراض به ممنوعیت پخش آن از صدا و سیمادانلود mp3 - 3gp - mp4 - wma


ممنوعیت پخش مناجات ربنای شجريان از صدا و سیما / تفسیر روز رسا