نماز عید فطر به امامت آیت الله دستغیب

نماز عید فطر

دانلود

خطبه خواندن ابتدایی نماز توسط آیت الله دستغیب

دانلود

اظهار ارادت به آیت الله دستغیب

دانلود