گفت‌وگوی حسین علیزاده دیپلومات مستعفى سفارت ايران در فنلاند - بی بی سی فارسی


حسین علیزاده از جمع بسیاری از همکاران خود در شبکه مخفی حامیان جنبش سبز وزارت خارجه سخن میگوید

دانلود
mp4 - 3gp


دانلود