پارازیت ۲۰ - صدای آمریکا ۱۹ شهریور / مصاحبه با هادی خرسندی


دانلود
mp4 - 3gp


دانلود
mp4 - 3gp


دانلود
mp4 - 3gp


مشاهده از طریق بلاگردانلود فایل تصویری در سه کیفیت
12mb wmv - 40mb 3gp - 20mb 3gp


http://parazit2.4shared.com/