لینک دانلود ۱۴۵۵ - ۱۴۳۲

لینک دانلود ۱۴۵۵ - ۱۴۴۴
۳۱ فایل - ۱۹۰ مگابایت

عکس / شعارنویسی در فردیس کرج
عکس / شعارنویسی در خیابان های غرب تهران
الله اکبر شبانه درحمایت از سران جنبش سبز / ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
نماهنگ / حصر آفتاب
نماهنگ / من با تو هستم
پارازیت ۲۱ - صدای آمریکا ۲۶ شهریور / مصاحبه با شاهرخ مشکین قلم
مصاحبه با محسن سازگارا و علیرضا نوری زاده - تفسیر خبر صدای آمریکا ۲۶ شهریور
هفته سبز با حمید دباشی ۳۵ / مصاحبه با فاطمه حقیقت جو
نماهنگ زندانی
عصبانیت احمدی نژاد از مطرح شدن انتقاد فیدل کاسترو در مصاحبه با ان بی سی
گزارش تلویزیون هلند از پناهندگی فرزاد فرهنگیان دیپلمات مستعفی به نروژ
فیلم مستند برهان ۱ - حمله به مسجد قبا شیراز در روز قدس ۱۳۸۹


لینک دانلود ۱۴۴۳ - ۱۴۳۲
۲۲ فایل - ۱۸۲ مگابایت

روز وحشت در چشمان ندا / زهرا رهنورد
مصاحبه شبکه خبری العربيه با مهدی كروبی - ۲۱ شهریور ۸۹
راهپيمایی ميليونی حاميان ميرحسين موسوی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸
گفت‌وگوی حسین علیزاده دیپلومات مستعفى سفارت ايران در فنلاند - بی بی سی فارسی
گفت‌وگوی حسین علیزاده دیپلومات مستعفى سفارت ايران در فنلاند - صدای آمریکا
سی سال سرکوب دانشجویان و دانش آموزان در ایران
پارازیت ۲۰ - صدای آمریکا ۱۹ شهریور / مصاحبه با هادی خرسندی
مصاحبه با محسن سازگارا و علیرضا نوری زاده - تفسیر خبر صدای آمریکا ۱۹ شهریور
نماز عید فطر به امامت آیت الله دستغیب
شهیدای شهر
نماهنگ / شنبه روز بدی بود