مصاحبه با زنی که با ندا آقا سلطان اشتباه گرفته شد

ندا سلطانی زن جوانی که عکسش به اشتباه به جای عکس ندا آقاسلطان منتشر شد و تا به امروز در برخی از اجتماعات و نماهنگ ها نمایش داده میشود اين روزها به عنوان پناهنده در آلمان است. او خود را قربانی بی ‌مسئوليتی رسانه‌ها می‌داند