دو ویدیو کلیپ تازه منتشر شده از تیراندازی به مردم - ۳۰ خرداد ۱۳۸۸

تیراندازی به مردم از روی پشت بام


دانلود


حمل پیکر یک مجروح توسط مردم

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود