محاصره دانشجویان معترض دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط پلیس ضد شورش

توضیحات منتشر شده به همراه این فیلم

مدرکتون ارزونیتون، ایران نمیدیم بهتون
اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران به انحلال بیمورد و ناگهانی این دانشگاه، و پاسخ مسوولین به این اعتراض خاموش


دانلود