تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه نگین غرب - ۵ آذر ۸۹

تعداد کثیری از مالباختگان پروژه مسکونی نگین غرب که بیش از هفت سال از عمر و سرمایه شان توسط روحانی کلاهبرداری بنام فروغی به غارت رفته است، ظهر روز جمعه ۵ آذر در مقابل ساختمان های نیمه تمام شرکت نگین غرب در "وردآورد" کرج اجتماع کرده و نسبت به عدم رسیدگی مقامات مربوط در قوه قضائیه اعتراض نموده و بدلیل بی توجهی مسئولان قرار شد روز دوشنبه ۸ آذر ساعت ۱۰ صبح در مقابل صدا و سیما نیز تجمع اعتراضی داشته باشند