فیلمی تازه منتشر شده از تظاهرات عاشورای ۱۳۸۸

توضیحات منتشر شده به همراه فیلم:
جمعیت در حال حرکت از آزادی به سمت میدان انقلاب که در بین راه به دلیل حمله نیروها پراکنده شدند، حمل نیروهای پلیس با اتوبوس، بستن خیابان ها توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، حمله با گاز اشک آور و مقاومت مردم