گرفتار شدن موتورسواران نیروهای ضد شورش درمیان مردم خشمگین

با سپاس فراوان از هموطن عزیزی که این فیلم را با توضیحات زیر ارسال کرد:
این کلیپ درگیری بین مردم و نیروهای ضد شورش است که به پیروزی مردم منجر شد. محل حادثه آخرین پل هوایی بین هفت تیر و ولیعصر است.
زمان : ۱۶ آذر ۱۳۸۸ روز دانشجو