پخش نامه کامران آسا به برادر شهیدش در دانشگاه علم و صنعت

پس از انتشار نامه ی کامران آسا به برادر شهیدش کیانوش آسا در آستانه ی روز دانشجو، جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹ در حمایت از خانواده ی آسا و فرزند شهیدشان با پخش گسترده ی این نامه در سلف پسران دانشگاه علم و صنعت به استقبال ۱۶ آذر رفتند