تظاهرات دانشجویان دانشگاه نجف آباد - ۱۶ آذر ۱۳۸۸

ویدیو کلیپی تازه منتشر شده از تظاهرات دانشجویان دانشگاه نجف آباد

شعار دانشجویان
مجتبی بمیری رهبری رو نبینی


دانلود


دانلود