مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری (۵) - ۳۰ آذر ۱۳۸۸

شعار مردم
عزا عزاست امروزست، روز عزاست امروز
مرجع حقگوی ما پیش خداست امروز
دانشجوی مسلمان صاحب عزاست امروز
مردم سبز ایران صاحب عزاست امروزدانلود
3gp - flv


دانلود
3gp - flv


حضور مهندس عزت الله سحابی و دکتر حبيب الله پيمان قبل از تشییع آیت الله منتظری در بیت ایشان


دانلود
3gp - flv