سخنرانی شجاعانه یکی از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان - ۱۶ آذر

مراسم گرامیداشت روز دانشجو عصر سه شنبه ۱۶ آذر در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
این تجمع در سکوت کامل برگزار گردیده و علی رغم اعمال فشار بسیار بر فعالین دانشجویی، با استقبال گسترده دانشجویان مواجه شد. در این مراسم دانشجویان پلاکاردهایی از شهدای دانشجویی همچون، امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، کیانوش آسا و دانشجویان دربند از جمله، مجید توکلی، بهاره هدایت، مرتضی سیمیاری و دیگر شهدا و اسیران دربند دانشجویی را به همراه داشتند.
همچنین دانشجویان با روشن کردن شمع، یاد و خاطره ۱۶ آذر را گرامی داشتند