انتشار تصاویر و فیلم های جنبش سبز در کامپیوترهای دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

در مورخه ۱۴ و ۱۵ آذر ماه جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه بوعلی در اقدامی بی سابقه پویندگی دانشگاه و مخالفت خویش را به رخ استبداد موجود کشیدند.
در این اقدام بی سابقه عکس پس زمینه تمام کامپیوترهای سایت دانشکده مهندسی به طور همزمان و مکرر به عکس هایی در ارتباط با ۱۶ آذر و آزادی سیاوش حاتم (دانشجوی زندانی این دانشگاه ) تغییر یافت.
گفتنی است فیلم انتقادی با موضوع ۱۶ آذر روی ال سی دی سایت به طور مکرر به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال سایر دانشجویان و استفاده کنندگان از کامپیوتر ها قرار گرفت و رضایت خویش را با تشویق و سوت و کف نشان دادند.
لازم به ذکر است با توجه به اقدام روز ۱۴ آذر حراست دانشکده مهندسی که شدیدا به هراس افتاده بود دانشکده را کاملا زیر نظر داشتند