چاقوکشی در حضور نیروی انتظامی - چهارراه ولیعصر ۵ بهمن ماه ۱۳۸۹

توضیحات منتشر شده به همراه ویدیو:
خودزنی و تهدید به خودکشی مرد چاقو به دست، بالای پیکانی قدیمی در تهران- چهارراه ولیعصر ، 5 بهمن 1389 در روز اربعین و باز هم بی تفاوتی و فقط تماشای نیروی انتظامی و جلوگیری از گرفتن فیلم یا عکس که گویا تنها کاری است که نیروی انتظامی تهران دستور به انجام آن دارد