گفت‌وگوی بی بی سی با مشاور ارشد میرحسین موسوی درباره تظاهرات ۲۵ بهمن

اردشیر امیر ارجمند مشاور موسوى:
قصد موسوی و کروبی شرکت در تظاهرات روز دوشنبه است