ویدیو کلیپ هایی تازه منتشر شده از تظاهرات ۱۶ آذر ۱۳۸۸ایرانی با غیرت، حمایت، حمایت
مرگ بر خامنه ای
خامنه ای قاتله ولایتش باطله
ما بچه های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم


دانلود

توپ تانک بسیجی، دیگر اثر ندارد
مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی


دانلود

مرگ بر خامنه ای


دانلود