دستگیری و ضرب و شتم مردم توسط گارد ویژه

فیلم از یوتیوب برداشته شده، تا آپلود شدن آن در کانالهای دیگر میتوانید جهت مشاهده آنرا دانلود بفرمایید

دانلود