از دریچه دوربین حکومت - فیلمی که تابحال ندیده اید / خرداد ۱۳۸۸توضیحات منتشر شده به همراه فیلم:

دقیقه 4:47 را حتما ببینید. ترس آنها دیدنی است

انتشار این فیلم در آستانه 25 بهمن میتواند برای جنبش امید بخش باشد چون انتشار آن نشان دهنده نفوذ جنبش در بدنه رژیم است

این فیلم گوشه ای از مستند سازی از جنبش سبز در سال 88 توسط یکی از ارگانهای امنیتی است.
تا کی نظامیان باید وسیله سرکوب مردم باشند ، گاهی برای شاه آدم بکشند ، گاهی برای حفظ حکومت ملایان.
ما سربازان ملتیم و حافظان امنیت مردم
ما وارثان سلاح ستارخانیم نه مزدور شاه و ملا.
ولایت فقیه تنها دروغی است که به واسطه آن ملایان انقلاب 57 را غصب کردند.دستپخت روحانیون برای تحقق آرزوی 1000 ساله آنان.
ما خواهان حذف ولایت فقیه از قانون اساسی (و پایان حکومت طبقه روحانیت)بر مردم هستیم.
مردم تنها وارثان حکومت خداوند یگانه بر زمین هستند.
..................................
چند توصیه
جنبش سبز تمامی آنانی هستند که خواهان تغییر هستند
قدرت آتش را دست کم نگیرید. دود و نور آن مردم را فرامی خواند و طرف مقابل را به وحشت می اندازد.
کارهایی مثل دست زدن، باهم شعار یا سرود خواندن، ایجاد سر و صدا (کوبیدن سنگ به گارد خیابان) علاوه بر ایجاد ترس در طرف مقابل باعث نظم شما ، غلبه بر ترس و ایجاد هیجان و افزایش جمعیت شما میشود( حیدر حیدر گفتن، به سپر کوبیدن و پاکوبیدن گارد به همین دلیل است.)
قهرمان بازی ممنوع ، در کنارهم باشید
بدانید که اگر یکی ازشما کتک بخورد و یا دستگیر شود وشما عکس العملی نشان ندهید، نفر بعدی شما هستید.
حتما لازم نیست تمام یک مسیر تعیین شده را در یک لحظه به تصرف در آورید (آنها از محل تعیین شده اطلاع دارند و مانع تشکیل جمعیت در آن نقطه میشوند.)، هر اجتماعی صدای شما را به مردم خواهد رساند ،باعث افزیش جمعبت شما میشودو گارد را پراکنده و سردرگم میکند .
شعار نویسی فراموش نشود.
الله اکبر گفتن در چند شب قبل از 25 بهمن خیلی مهم است
نه مبارک شتری نه ولایت موتوری
مرگ بر دیکتاتور