تظاهرات ۱۰ اسفند / ۶

تهران - حوالی میدان انقلاب


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

خیابان سپهبد قرنی نزدیک پل کریمخان زند


دانلود