استقبال مردم اردکان از محمد خاتمی - ۲۵ اسفند ۸۹

توضیحات ارسالی همراه فیلم:
این فیلم ها مربوط به روز چهارشنبه 25 اسفند ساعت 10:30 است
چیزی که جالب توجه بود انتظار 3 ساعت مردمی بود که برای استقبال اومده بودند از ساعت 7:30 تا ساعت 10:30
مردم بعد از استقبال از خاتمی در میدان ورودی شهر (میدان چادرملو) ماشین حامل آقای خاتمی رو تا منزل ایشون همراهی کردند.


دانلود


دانلود