تظاهرات ۱۰ اسفند / ۲


صحنه هایی از تظاهرات مردم با شعارهای: موسوی، کروبی، آزاد باید گردند / مرگ بر دیکتاتور
توضیحات ویدیو: تظاهرات مردمی در تاریخ 10 اسفند 1389 در تهران برای ازادی اقایان موسوی و کروبی, در حضور جو امنیتی شدید. یکی از خیابانهای موازی با خیابان ازادی و منتهی به گارگر


دانلود