چهارشنبه سوری ۸۹ / تهران - ۷

حضور نیروهای امنیتی در خیابان آزادی در روز چهار شنبه سوری


دانلود

چهارشنبه سوری و حضور نیروهای امنیتی - رودکی کمیل

دانلود

چهارشنبه سوری و نیروهای امنیتی در آزادی - نواب

دانلود

چهار شنبه سوری درگیری مردم با ماشین فرماندهی که دستوراتی با بلند گو برای اسکورتهای لباس شخصی و نیروی انتظامی پخش میکند. در این ویدیو که در خیابان رودکی جنوبی است روبروی بانک پارسیان نزدیک دکه روزنامه فروشی بچه ها از بالای پشت بام نارنجک صوتی به طرف نیروهای سرکوبگر پرتاب میکند که باعث فرار کردن ماشین فرماندهی میشود

دانلود

چهارشنبه سوری و بسته شدن خیابانها توسط آتش مردم - خیابان کارون - مالک اشتر

دانلود

ضرب شتم یکی از هموطنان در خیابان مرتضوی چهار راه گلی پس از حمله نیروهای انتطامی

دانلود

نارمک

دانلود