تظاهرات ۱۷ اسفند ۲ / - پرخاشگری نیروی انتظامی به مردم

پایین تر از میدان انقلاب به سمت آزادی
حمله ی پلیس به مردم جهت ایجاد رعب و وحشت و به هم زدن جمعیت و جلوگیری از پیوستگی مردمی که به سمت میدان آزادی در حرکت هستند
در این ویدیو مشاهده میکنید که ماموران نیروی انتظامی با چه لحنی مردم در حال حرکت در پیاده روها را مورد توهین قرار میدهند


دانلود