چهارشنبه سوری ۸۹ / اندیمشک - ۱

مراسم چهارشنبه سوری در شهرستان اندیمشک تبدیل به تضاهرات ضد حکومتی شد ، در شهرستان اندیمشک در پارک 7تیر جوان ها جمع شدند و سرود یار دبستانی و مرگ بر دیکتاتور سر دادند ، در حوالی خیابان شهید گتوندی هم شعار های ضد دولتی شنیده میشد که با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و این تجمع ضد حکومتی به خشونت کشیده شد و ضد و خورد میان معترضان ونیروهای امنیتی رخ داد
در شهرستان دزفول هم نیروهای امنیتی مانع تجمع بزرگ مردم در پارک دولت شدند و تعداد بسیار زیادی از نیرو های یگان ویژه مجهز به سلاح با مردم برخورد کردند و با گلوله های رنگی سعی در متفرق کردن جمعیت کردند و این موضوع باعث شد که برخورد های شدیدی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ دهد حضور نیروهای لباس شخصی هم بسیار چشمگیر بود


دانلود