سخنرانی دکتر اشرفی زاده استاد کیانوش آسا در مراسم ختم آن شهید

در این ویدئوی منتشر نشده دکتر اشرفی زاده استاد کیانوش آسا در مراسم ختم آن شهید ضمن تسلیت به خانواده آسا، در مورد ویژگی های شخصیتی و علمی کیانوش صحبت می نماید. دکتر اشرفی زاده از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت می باشد که در مقطع کارشناسی ارشد استاد کیانوش بود.
ایشان سخنرانی مذکور را در مراسم ختم آن شهید که در تیرماه سال ۸۸ در کرمانشاه برگزار گردید ایراد نمودنددانلود