سخنان محسن مخملباف در نشست پاریس

متن کامل سخنرانی محسن مخملباف در اولین سالگرد جنبش سبز در پاریس، که اکنون پس از یک سال تاخیر و با تحریف در تلویزیون جمهوری اسلامی به نمایش در آمده است.
خانه فيلم مخملباف


دانلود