تظاهرات و درگیریهای ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۳


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دو کلیپ دیگر از این تظاهرات که قبلا در این پست منتشر شده بود


دانلود


دانلود