برخورد شدید نيروی انتظامی و دستگیری یک دختر در بابل


توضیحات منتشره شده به همراه ویدیو: به دختر بدحجاب میگن داخل ون بشین. دختر نمیره سرگرد یا سرهنگ مرد میاد کیفشو میکشه میخواد دختر رو سوار ون کنه که دختر حدود یک دقیقه مقاومت میکنه تا این که به در ون میرسن دختره در ون رو محکم نگه میداره و سوار نمیشه و با اجازه گرفتن یکی از مامورها از سرهنگ اسپری رو رو صورت دختر بیچاره خالی میکنن و دو مامور مرد بلندش میکنن و میبرنش تو ماشین. تو ماشین هم دختر بیچاره مورد نوازش قرار گرفت و ما هم فقط به این اسلام طالبانی نگاه کردیم.