ویدیو کلیپ هایی کمتر دیده شده از میرحسین موسوی

برای آنان که دلشان برایش تنگ شده

در دیدار خبرنگاران اهواز

دانلود

دانشگاه چمران اهواز

دانلود

در جمع مردم اهواز

دانلود