تظاهرات مردم ارومیه (۲) - ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

دستگیری و ضرب و شتم دو شهروند توسط ماموران یگان ویژه


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود