پارازیت - قسمت بیست و چهارم از سری سوم

مصاحبه با ابراهیم نبوی، نیک آهنگ کوثر، توکا نیستانی و جهانشاه جاوید

۴۱ مگابایت - ۲۰ مگابایت - ۱۱۳ مگابایت