تجمع اعتراضی شبانه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات منتشر شده به همراه ویدیو: "پولهای اختلاس رو از دانشجو نگیرید" تجمع شبانه و صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی در اعتراض به افزایش هزینه های خدمات رفاهی ، حذف غدای روز پنج شنبه و گرفتن پول از دانشجویان بابت حمل و نقل در داخل دانشگاهدانلود