شعر خوانی آریا آرام نژاد / روزهای پیش از انتخابات ۱۳۸۸


دانلود

توضیحات منتشر شده به همراه ویدیو: به این ویدیو نگاه کنید، چند روز مانده به انتخابات سال هشتاد و هشت ...(استادیوم سید رسول ساری) شعری خواندم در نقد دولت ... بهمن همان سال در بازجویی ها بمن گفتند: تو در آن اجرا حرفهای نادرستی در مورد عملکرد رئیس جمهور زدی! سیاه نمایی کردی! (آنها نقد هنری من را توهین به رئیس جمهور تلقی کردند و اتفاقا در گزارش کاریشان به دادگاه نیز توهین به رئیس جمهور را مطرح کردند!) خدا را شاکرم که زنده ماندم و تعبیر آنچه گفته شد، بر آقایان روشن گردیده است