عاشورا ی ۱۳۸۸ - پل کالج

تظاهرات مردم در اطراف پل کالج (خیابان انقلاب) و لحظه ی شهادت مهدی فرهادی


دانلود

بیست دقیقه در خط مقدم مبارزه

دانلود