ممانعت سپاه از حضور آیت الله دستغیب در مراسم تدفین محمد‌هاشم دستغیب

نیروهای سپاه پاسداران روز دوشنبه ۱۰ بهمن در شیراز مانع از شرکت آیت الله علی‌محمد دستغیب در مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت الله محمد‌ هاشم دستغیب شدند


دانلود