اعتراضات مردمی و امنیتی شدن فضای شهر تهران - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰


حضور نیروهای امنیتی در میدان انقلاب ۲۵ بهمن ۹۰

گزارش ویدیویی با صدای شهید ستار بهشتی که توسط وی برای خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا ارسال شده بود

گفتگو با مادر و خواهر ستار بهشتی وبلاگ نویس گمنامی که تحت شکنجه به شهادت رسید


دانلود

حضور مردم در پیاده رو ها در ۲۵ بهمن حوالی میدان انقلاب

دانلود