شعارهای ضد حکومتی مردم در چهارشنبه سوری کرمانشاه

توضیحات ارسالی به همراه ویدیو اول که تازه منتشر شده: اینجا مردم تو نوبهار گل کاشتند واقعا کاش بودینو میدیدین، کیفیت دوربینم پایین بود ببخشید واقعا.. ولی فرقی که با شعار دادن های پارسال داشت این بود که جمعیت امسال بچه هایی که اومده بودن شعار میدادن حداقل بیشتر از ۱۰ برابر پارسال بود واینکه تا یک نفر رو میگرفتن همه با هم باور کنید همه با هم تو اون محدوده داد میزدن ولش کنید ولش کنید و با همدیگه به سمت مامورای لباس شخصی هجوم میبردن تا اینکه ولش میکردن. امسال شجاعت مردم ستودنی بود موقعی که شعاردادن ها تو خیابان نوبهار و برق شروع شد هر بار که موتوری ها و لباس شخصی ها به همراه ضد شورش حمله می کردن با شهامت بدون وصفی که من حتی بعد ازانتخاباتم ندیده بودم به سمتشون حمله میکردن با سنگ و شعار و داد زد ... وااای چند بار اونا چنان سنگ خوردن و فراری شدن که تا نمی دیدید باورتون نمیشه همه ی بچه ها از هم میخواستن کسی فرار نکنه دو سه بار اونجایی که من بودم ما به سمت اونها حمله کریم و زدیییم آخ زدییم اونجا واقعا شبیه منطقه جنگی شده بود چقدر بعد از این همه مدت روحیه مون عوض شد آخر سر هم هر چی نیرو داشتن آوردن کم کم پخش شدیم خیابونا رو هم بستن و بدبختها تو خلوتی آخر شروع کردن دق دلشونو رو سر چند نفر دیگه خالی کردن البته چند نفری رو هم دیدم دستگیر کردن ولی خیلی کم بودن خوشبختانه تا اونجایی که من بودم از بچه هایی که شعار میدادن نذاشتن کسی دستگیر بشه ولی چند نفر کتک خوردن

شعار مرگ بر دیکتاتور، الله اکبر و آزادی آزادی آزادی - ۲۳ اسفند ۱۳۹۰

دانلود

شعار یا حسین میر حسین و مرگ بر دیکتاتور

دانلود

لحظه ی ورود نیروهای امنیتی به چهارراه نوبهار برای متفرق کردن مردم

دانلود

پس از درگیری پلیس با مردم در چهارشنبه سوری
مردم اقدام به سر دادن شعار نیروی افتضاحی کردند

دانلود