پیام اسقف اعظم دزموند توتو به مناسبت سومین سالگرد جنبش سبز ایران

اسقف اعظم دزموند مپیلو توتو از فعالان صلح و رهبران سرشناس جنبش آپارتاید آفریقای جنوبی است. وی در سال ۱۹۸۴ برنده جایزه نوبل صلح شد


دانلود