تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشکده نفت اهواز


در روز ٢٤خرداد، دانشجویان با تجمع مقابل درب سالن امتحانات از برگزاری امتحانات جلوگیری کردند. رئیس دانشکده در پاسخ به این اقدام با جمع کردن نیروهای حراست و حتی کارکنان دانشکده و تهدید به اخراج آن ها، به جمع دانشجویان حمله کرد و درگیری فیزیکی و ضرب و شتم دانشجویان تا جایی پیش رفت که به ورود آمبولانس به محیط دانشکده انجامید.