سخنرانی بی نظیر آیه الله طالقانی

نماز جمعه ۲۶ تیر


تصویر آیه الله طالقانی جهت چاپ برای نماز جمعه
جهت یادآوری به کودتاچیان
Download Taleghani.JEPG 224KB


سخنرانی بی نظیر آیه الله طالقانی - شرایط تسلط مقدس مآبان بر مردم
آیت الله طالقانی، گویی چنین روزهایی را دیده بوددانلود

آیه الله طالقانی: استبداد به نام خدا و دین بدترین نوع استبداد


دانلود