سخنان تند هادی غفاری علیه خامنه ای

هادی غفاری خامنه‌ای را به شدت مورد انتقاد و تمسخر قرار داده و وی را به مناظره میطلبد


دانلود