ضرب و شتم مردم و تخریب اموال عمومی توسط یگان ویژه

ضرب و شتم عابران و حمله پلیس ضد شورش به خانه های مسکونی
تهران، خیابان ولیعصر، ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود