مادر سهراب اعرابی از آنچه بر او گذشته میگوید

در جلسه دیدار خانواده بازداشت شدگان و مفقودین با اعضای شورای شهر تهران، پروین فهیمی مادر سهراب خطاب به اعضای شورای شهر چنین گفت.


دانلود


دانلود

نپذیرفتن تقاضای مصاحبه با صدا و سیما به جهت عدم اطمینان

دانلود