حملهٔ پلیس با گاز آشک‌ آور به نمازگزاران

درگیری پلیس با نمازگزارن و پرتاب گاز اشک آور در حین خطبه های نماز جمعه


دانلود


دانلود


دانلود

تشكيل صفوف نماز جمعه با وجود فشار و آزار پلیس


دانلود


دانلود

در حین حمله به مردم با اشک آور شعار مرگ بر خامنه‌ای شنیده میشود


دانلود


دانلود


دانلود

حرکت مردم بعد از نماز جمعه به سمت میدان هفت تیر
در انتهای فیلم زمانی که جمعیت هزار نفری از میدان ولی عصر دور می شدند نیروهای گارد با عجله به سمت مردم در حال حرکت بودند که بعد از آن صدای شلیک شنیده شد و چندین گاز اشک آور شلیک شد


دانلود