تیر اندازی به جوانان و تکذیب سرلشگر فیروزآبادی

صحنه‌ هایی‌ از درگیری شجاعانه جوانان با نیروهای وحشت زدهٔ دولتی که به آنان تیراندازی میکنند

در حالی‌ که شواهد محکم و غیر قابل انکاری تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی به سوی مردم را تائید می‌کند، سردار سرلشگر فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح در بخشی از نامه خود خطاب به امام زمان نوشت. مسئولان با حکمت و تدبیر، بکار بردن سلاح را به خاطر پیشگیری از هر گونه آسیب به مردم منع کرده بودند و نیروهای حافظ امنیت هیچگاه سلاحی در دست نداشتند و به کار نبردند


دانلود